Fluids. So i acústica

El departament de Física i química ha participat, un any més, als Tallers de Ciència que organitza la Fundació “la Caixa”, a les aules del Gran Hotel de Palma. Els cinc grups de 3r d’ESO que tenim al nostre centre, assistiren durant distints dies del mes de febrer al taller sobre Reaccions químiques. Per la seva part, l’alumnat de 4t d’ESO D assistí dia 16 de març als de Fluids i So i acústica.

 D’aquesta forma, l’alumnat té l’oportunitat d’observar i participar directament a diferents experiències amb material de laboratori sofisticat del qual no disposam a l’institut. Això ens permet complementar el currículum de les matèries de Física i química als cursos esmentats.

 Miquel Palou