El departament de Física i química ha participat, un any més, als Tallers de Ciència que organitza la Fundació “la Caixa”, a les aules del Gran Hotel de Palma. Els cinc grups de 3r d’ESO que tenim al nostre centre, han assistit durant distints dies dels mesos de novembre i de febrer al taller sobre Reaccions químiques. Per la seva part, l’alumnat de 4t d’ESO ha assistit al de Fluids. 

D’aquesta forma, l’alumnat té l’oportunitat d’observar i participar directament a diferents experiències amb material de laboratori sofisticat del qual no disposam a l’institut. Això ens permet complementar el currículum de les matèries de Física i química als cursos esmentats.

Miquel Palou