URBANISATION AND SETTLEMENT

by Xisca Sastre Pérez

During this term, in Geography classes, we have worked in Urbanisation and Settlement. Now, I’m going to explain what we have done.

First, we studied what a settlement is and the different types of them. Then we learned the characteristics and problems of the biggest cities in the world.

Then we analysed cities. This was the reason of the first project in this second term. We had to find different types of plan in the city (orthogonal, radiocentric, irregular), the different types of buildings and the function of the different areas.

Next we’ve seen the urban problems of cities, and the possible solutions for them. We have also made a video with an urban problem and a solution to work with this.

Finally we have made a field trip in Palma to analyse it and study her history. Here you have some pictures.

See you the next time.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Distingit Sr. Batle de Palma,

Som alumnes de 3r d’ESO  de  l’IES Son Rullan. El passat 16 de febrer vàrem fer una excursió al centre de Palma  amb l’assignatura de Ciències Socials, ja que estem estudiant geografia urbana. Vàrem estar investigant la ciutat de Palma, i vàrem trobar alguns aspectes de la ciutat que creiem convenient comentar-li.

Palma és una ciutat molt visitada pels turistes gràcies al seu clima, les seves platges i la seva cultura; per això hem de mantenir-la en bones condicions i agradable pels que hi vivim. Al principi de l’excursió vàrem veure el pont de les vies del tren de Son Cladera, camins alternatius per arribar al centre, i zones verdes, entre d’altres. Són coses que ens han agradat. Altres punts positius són el servei de “BiciPalma”, que fomenta el seu ús i exclou l’ús de la benzina. També hem trobat que hi ha una bona quantitat de contenidors de reciclatge, encara que haurien de distribuir-se millor. En darrer lloc, pensem que la majoria de les zones són tranquil·les.

Però també hem vist coses que no ens han agradat del tot, com per exemple el fems que hi ha pel carrer, la mala olor a alguns llocs, la contaminació on hi ha molta aglomeració de gent, la densitat dels restaurants poc saludables, mala organització i escassesa del transport públic, la quantitat de grafits que no són agradables estèticament. Pel que fa al transport públic, el seu preu és tant elevat que compensa més utilitzar vehicles personals, cosa que perjudica el medi ambient amb l’ús excessiu de la benzina. Un altre dels aspectes negatius és el preu excessiu de les cases que estan properes al casc antic. Tot això són coses que es podrien millorar.

Hi trobam diferents solucions, com promocionar el menjar sa, fabricar busos elèctrics o híbrids creant així més llocs de treball sense contaminar tant i fent que els busos passin més contínuament i que es posin més contenidors i papereres a “La Rambla”. Hem apreciat que hi ha pocs carrils bici; es podrien arreglar els actuals i fer-ne de nous pels carrers principals. S’haurien d’arreglar també les papereres que hi ha als fanals, ja que algunes estan fetes malbé, i també eliminar segons quins grafits inadequats. Les nostres propostes són que es faci una sola targeta per poder pujar als transports públics. Una altra proposta seria reduir el preu dels vehicles elèctrics i pujar el preu de la benzina per fomentar l’ús de l’energia elèctrica i que la puguem tenir a la disponibilitat del pressupost corrent d’ una persona normal. Seria positiu crear més espais verds a prop dins de la ciutat per activitats lliures dels ciutadans com pícnics, passejar, fer esport, etc. Fer més banys públics seria l’atre aspecte a tenir en compte. Per crear aquests espais es podrien aprofitar zones que estan inutilitzades. En darrer lloc, encara que “BiciPalma” hagi estat una bona idea, creim que podria arribar a altres zones més allunyades del centre de Palma, per exemple barris com Sa Indioteria, Rafal, Son Oliva, Verge De Lluc, Son Cladera, etc.

Mentre esperem la seva resposta, us saludem ben atentament.

Els alumnes de 3r d’ESO B, C i D de  l’Institut Son Rullan de Palma.

Anuncis