Professorat de IES Son Rullan viatjà a Gal·les per visitar escoles a fi de consolidar les nostres relacions i mantenir els intercanvis d’alumnat de formació professional.