Si voleu més informació i tota la documentació sobre la convocatòria d’aquests exàmens, podeu accedir a la nostra pàgina web clicant aquest enllaç:

https://sites.google.com/ies.sonrullan.com/itinerarifrances/delf/convocat%C3%B2ria-2019