Dissabte 16 de febrer 10 alumnes de quart d’ESO van participar en el concurs de la FLL que es va celebrar a l’edifici Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears. Enguany el títol del concurs era INTO ORBIT i tractava sobre l’exploració del sistema solar.

Els alumnes van haver de demostrar les habilitats que havien adquirit els darrers mesos en el
disseny i programació d’un robot. Aquest havia de fer una sèrie de proves relacionades amb el
comportament i amb les feines que hauria de realitzar de forma autònoma en un altre planeta del sistema solar, en una maqueta que simulava una part d’un planeta durant 2 minuts i mig.

També van haver de fer una presentació sobre una problemàtica relacionada amb l’exploració de l’ésser humà en el sistema solar, proposant diverses solucions i explicant el que havien après, com havien dissenyat i programat el robot i quins valors havien practicat durant tot el projecte, com la feina en equip, la solidaritat, i l’interès pel treball científic i tècnic. Finalment, van haver de resoldre una prova en equip.