Cerca

LA PÀGINA

Per estar al dia

Categoria

Ciències socials

Arxiu Històric de Mallorca

Sortida dels alumnes de 1r de batxillerat A a l’Arxiu Històric de Mallorca amb el professor Joan Rosselló.

Aula de la Mar

Visita de 2n ESO a l’Aula de la Mar.

L’Aula de la Mar és un centre d’interpretació del medi marí que posa a l’abast dels alumnes i els professors de les Illes un conjunt d’elements interpretatius i activitats de contacte amb el medi marí. Aquests equipaments fan possible treballar continguts i objectius de l’educació ambiental, així com d’altres temes de les diferents àrees curriculars, en un entorn que disposa d’instal·lacions i recursos adients.

Les activitats que s’hi desenvolupen estan adaptades al nivell educatiu al qual van adreçades. D’aquesta manera s’afavoreix que les persones visitants desenvolupin les seves capacitats d’observació i interpretació, tot experimentant el contacte directe amb el medi i l’aprenentatge mitjançant materials didàctics específics.

Un grup d’alumnes de 2n ESO, acompanyats per les professores María José Rua i Mercè Flaquer, n’ han visitat aquest divendres les instal·lacions, experimentant i observant el medi marí de les nostres illes.

Excursió al Puig de na Morisca

Excursió dels alumnes de 1r de batxillerat d’Història i cultura de les Illes Balears al Puig de na Morisca, a Santa Ponça, acompanyats de les professores Maria José Rúa i Imma Bellver.

Catedral de Palma

Visita a la Seu dels alumnes d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat. Un matí magnífic i ben aprofitat.

Aula de la Mar

Sortida de 1r ESO C dia 17 de març.

Olimpíades de Geografia

Aquest dijous passat dia 17 de febrer Son Rullan va participar a les XVI Olimpíades de Geografia. Els nostres representants (acompanyats pel seu professor Joan Rosselló) foren els alumnes de segon de batxillerat Alessia Marinelli, Marie Ndir, Elisa Caruso i Juanfran Vallés. Molta sort als quatre!

Pràctiques a Gal·les

En aquesta entrada del blog podeu llegir en anglès (i gal·lès) un article publicat a la revista de Coleg Sir Gar en referència a les pràctiques que fa un alumne nostre amb empreses esportives. Aquestes pràctiques són fruit de la col.laboració i l’intercanvi que tenim entre alumnes gal·lesos i l’IES Son Rullan.

Spanish student praises placement scheme

A Spanish student on work placement at Coleg Sir Gâr, is praising a scheme which brought him to Carmarthenshirewhere he’s now considering studyinga sports degree.

Daniel Zoppetti studies sport at IES Son Rullan in Palma and is taking part in an Erasmus+ two-month work placement at the new sports facility at the college’s Graig campus and with other groups such as adventure sport.

He is encouraging other students to take part in the Eramus+ scheme which is the EU programme for education, training, youth and sport, aiming to provide experience for students and educators abroad.

IES Son Rullan sports tutor Maria Gene has also benefited from six days of professional development spending time with Coleg Sir Gâr teaching staff in sport, outdoor adventure and 5×30.

Daniel Zoppettisaid: “I love it here, I’m improving my English, the people here are really friendly, it’s really spacious and so I’m looking into the possibility of studying the sports degree at the college.

“I believe that new experiences are vital to personal and professional growth and that’s why I think Erasmus+ is one of the best things you can do in your life.”

Daniel has taken responsibility for staff and student use at the new gymnasium at the college, played a range of sports from rugby to basketball and is assisting teaching staff across sports and outdoor education.

Erasmus+ is protected under a Brexit contingency regulation until 2020.

 

*******

 

Myfyriwr o Sbaen yn canmol cynllun lleoliadau

Mae myfyriwr o Sbaen sydd ar leoliad gwaith yng Ngholeg Sir Gâr yn canmol cynllun a ddaeth ag ef i Sir Gaerfyrddin lle mae bellach yn ystyried astudio gradd mewn chwaraeon.

Mae Daniel Zoppetti yn astudio chwaraeon yng ngholeg IES SonRullan ym Mhalma ac mae’n cymryd rhan mewn lleoliad gwaith Erasmus+ am ddeufis yn y cyfleuster chwaraeon newydd ar gampws y coleg yn y Graig a gyda grwpiau eraill megis chwaraeon antur.

Mae’n annog myfyrwyr eraill i gymryd rhan yn y cynllun Eramus+ sef rhaglen yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, gyda’r nod o ddarparu profiad i fyfyrwyr ac addysgwyr dramor.

Mae tiwtor chwaraeon IES SonRullan Maria Gene hefyd wedi elwa ar chwe diwrnod o ddatblygiad proffesiynol trwy dreulio amser gyda staff addysgu Coleg Sir Gâr mewn chwaraeon, antur awyr agored a 5×30.

Meddai Daniel Zoppetti: “Rwyf wrth fy modd yma, rwy’n gwella fy Saesneg, mae’r bobl yma yn wirioneddol gyfeillgar, mae’n eang dros ben ac rwy’n edrych i mewn i’r posibilrwydd o astudio gradd chwaraeon yn y coleg.

“Rwy’n credu bod profiadau newydd yn hanfodol ar gyfer twf personol a phroffesiynol a dyna pam rwyf o’r farn bod Erasmus+ yn un o’r pethau gorau fedrwch chi wneud yn eich bywyd.”

Mae Daniel wedi cymryd cyfrifoldeb am ddefnydd staff a myfyrwyr o’r gampfa newydd yn y coleg, mae wedi chwarae ystod o gampau o rygbi i bêl-fasged ac mae’n helpu staff addysgu ar draws yr adran chwaraeon ac addysg awyr agored.

Diogelir Erasmus+ dan reoliad wrth gefn Brexit tan 2020.

 

 

 

Visita al Parlament

Divendres passat, els alumnes de 2n ESO A i 2n ESO D van visitar el Parlament amb les professores M. José Rua, Immaculada Bellver i Maria Monjo.

Visita a la Seu

El dia 22 de gener els alumnes d’Història de l’Art, na Cata i na Pilar anàrem de visita a la Seu de Palma. Allà ens esperava na Marta, la nostra guia.

Na Marta ens va transmetre molt bé el seu coneixement. Va començar explicant quin és l’origen de la paraula catedral, després ens va explicar el procés de construcció de la Catedral, alguns trets característics que la fan tan especial i ens va mostrar els seus elements gòtics (aprofitant que és l’estil que na Pilar ens està explicant ara). Posteriorment, l’explicació es va centrar en les dues darreres reformes que ha patit la Seu, la de Gaudí i la de Miquel Barceló.

El recorregut va finalitzar amb la visita a la relíquia de Sant Sebastià, patró de Palma.

Vam disfrutar i aprendre molt!

Imma Celeste

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑